Nyheter

Arbetsdag Inställd

Skrivet av webmaster on april 9, 2018

På årsmötet i februari aviserades att en arbetsdag skulle genomföras under april månad. Behovet av underhåll har nu inventerats och bedömningen är att en extra arbetsdag inte behövs i år.

Vi kommer att hinna med allt underhållsarbete under de ordinarie sjösättningsdagarna,