Blog Archives

Search Blog

Nytt Ronderingssystem

I samband med upptagningarna skall vi smyga igång användningen av ett nytt ronderingssystem som installerats. Systemet består av ett läsare och ett antal streckoder som plascerats… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/nytt-ronderingssystem/

Miljöföreskrifter

Som ett led i BK Färingarnas egenkontroll för mijötillsyn ingår att inför varje upptagning informera medlemmarna om att miljöpolicy, miljöregler och dokument för egenkontroll finn… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/miljoforeskrifter/

Tunga Lyft - Datum/Kostnad

Upptagning med mobilkran sker enligt följande: Datum: Lördag 7 oktober  Samling: 08:00 Kostand: Båt utan mast 1300:-, Båt med mast 1600:- Anmälan skall göras senast söndag … http://bkfaringarna.org/index.php/blog/tunga-lyft-datumkostnad/