Blog Archives

Search Blog

Överbelastat elnät i hamnen

Under upptagningshelgerna har elnätet i hamnen överbelastats vid ett flertal tillfällen. Följden har bliviot att säkringarna löst ut i centralen och stora delar av hamnen har bliv… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/overbelastat-elnat-i-hamnen/