Blog Archives

Search Blog

Märk upp din jolle!

Till dig som förvarar din jolle i stället till vänster om klubbhuset! Mörk upp jollen med namn och telefonnummer senast måndag 7/5. Tisdag 8/5 städar vi i hamnen och då kommer … http://bkfaringarna.org/index.php/blog/mark-upp-din-jolle/

Vårmöte torsdag 24:e maj

Boka in torsdag 24:e maj, kl. 19:00 för årets andra medlemsmöte. Möte hålls som vanligt i hamnen och, också som vanligt, bjuds det på sill och potatis efter mötet. Nubbe kommer oc… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/varmote-torsdag-24e-maj/

Drevlyft och mastvinch

På årsmötet 2018 beslutades om inköp av en drevlyft och en ny vinch till mastkran. Vinchen är installerad på mastkran och drevlyften är monterad men står tillsvidare i förrådet… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/drevlyft-och-mastvinch/

Blästring hösten 2019?

Sedan BKFs blästringsprojekt startade så har nästan 20 båtar blästrats till en förhållandvis låg kostnad (ca 2000:-/båt). Det låga priset beror på att klubben har ansökt och fått … http://bkfaringarna.org/index.php/blog/blastring-hosten-2019/

Städdag - Tisdag 8:e maj

Tisdag 180508 städar vi hamnplan! Samling: 19:00 Pallbockar och andra inventarier som tillhör din vagga skall förvaras i vaggen eller tas med hem. Allt material som ligger k… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/staddag-tisdag-8e-maj/

Loppis vid sjösättning!

Vill du bli av med båtprylar som du inte längre behöver? Ta med dom ned i hamnen under sjösättningshelgen 5-6/5. Märk upp prylen med pris, namn och telefonnummer. Prylarna komm… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/loppis-vid-sjosattning/

Jourvakter

BKF har idag tre personer som är villiga att rycka in som hamnvakt med kort varsel. Namn och telefonnummer finns på medlemssidorna. Ring någon av jourvakterna om du får förhinder … http://bkfaringarna.org/index.php/blog/jourvakter/

Tunga Lyft Kostnad

Sjösättning med mobilkran sker enligt följande: Datum: Söndag 22:a april Samling: 08:00  Kostand: Motorbåt / Segelbåt utan mast 1300:-, Båt med mast 1600:- Betalning kontant… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/tunga-lyft-kostnad/

Sjösättning Våren 2018

Ordinarie sjösättningsdagar med egen kran: lördag 21/4 samt lördag/söndag 5-6/5. Tecknkingslistor finns i klubbhuset. Sjösättning med mobilkran sker, som tidigare aviserats, sö… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/sjosattning-varen-2018/

Arbetsdag Inställd

På årsmötet i februari aviserades att en arbetsdag skulle genomföras under april månad. Behovet av underhåll har nu inventerats och bedömningen är att en extra arbetsdag inte behö… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/arbetsdag-installd/

Tunga Lyft - 22:a April

"Tunga Lyft",sjösättning med mobilkran, äger rum söndag 22 april. Anmälan till Rogert Lundberg, 070-454 89 31, senast torsdag 19 april. Betalning sker som vanligt kontant på… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/tunga-lyft-22-april/

Fakturor - 2018

Årets fakturor kommer att skickas ut under nästa vecka med start på tisdag, 3:e april. De allra flesta av er medlemmar får er faktura via mejl. Om din faktura inte dyker upp i … http://bkfaringarna.org/index.php/blog/fakturor-2018/

Jourvakt - BKF behöver flera!

Du som är medlem och myndig har chans att hjälpa andra medlemmar och klubben genom att anmäla dig som jourvakt. Jourvaktens uppgift är att mot ersättning ställa upp och gå hamnvak… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/jourvakt-bkf-behover-flera/

Nya bryggplatser 2018

Årets fördelning av bryggplatser är klar! Du hittar listan genom att klicka här! Inloggning krävs! Du kommer väl ihåg att man alltid måste ansöka om ny plats vid båtbyte,… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/nya-bryggplatser-2018/