Blog Archives

Search Blog

Hushållssopor skall kastas hemma!!

Ni som lägger hushållsopor i och utanför containern i hamnen bryter mot BK Färingarnas miljöpolicy och mot klubbens miljöregler. Ni bidrar också aktiv till att höja kostnaderna fö… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/hushallssopor-skall-kastas-hemma/