Nyheter

Märk upp din jolle!

Skrivet av webmaster on april 27, 2018

Till dig som förvarar din jolle i stället till vänster om klubbhuset!

Mörk upp jollen med namn och telefonnummer senast måndag 7/5. Tisdag 8/5 städar vi i hamnen och då kommer omärkta jollar att plockas bort.