Nyheter

Motioner till Årsmötet 2018

Skrivet av webmaster on december 29, 2017

En liten påminnelse!

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senaste 171231.

"Skriftligt" innebär att motionen skickas per e-mail till någon i styrelsen, eller per brev, poststämpel gäller. Man kan också lämna en skriftlig motion personligen till någon i styrelsen eller i brevlådan på klubbhuset i hamnen.

Årsmötet hålls i mitten på februari