Uppsägningsanmälan

Vill du säga upp din båtplats och/eller medlemskap ber vi dig fylla i uppgifterna nedan.

OBS! Har du kvitterat ut nyckel lämnar du den till Staffan Bengtsson eller så skickar du den till

Båtklubben Färingarna
Box 57
179 03 Stenhamra

och anger ditt namn och det konto som depositionen ska återbetalas till.


 Jag vill säga upp mitt medlemskap och eventuell båtplats
 Jag vill säga upp min båtplats men vara kvar som medlem
 Ja
 Nej