Medlem

Här finns viktig information för dig som är medlem

Visa klubbtillhörighet

Klubbvimpel (klubbstandert) och/eller klubbdekal bör självklart alla medlemsbåtar föra. Vimplar, dekaler, tygmärken och pinns finns att köpa på års- och vårmöten.

klubbmarken.jpg

Flyttat, ändrade uppgifter eller uppsägning?

Glöm inte att snarast meddela klubben din nya adress, så att vi kan nå dig och att du också i fortsättningen får tidningen Båtliv. Antingen ringer du kassören eller ännu hellre fyller du i formuläret nedan. Det är mycket viktigt att vi har rätt adress. Når vi dig inte med våra utskick, riskerar du att förlora medlemskap och båtplats. Anmäl också om du har ny eller ändrad e-postadress.

Skulle du vilja lämna klubben eller säga upp båtplatsen, vill vi att du meddelar oss. Formulär finns till höger.

Bytt båt?

Om du har bytt båt måste du teckna ett nytt avtal. Läs mer här »

Behov av båtplats?

Om du som är medlem behöver båtplats ska du fylla i en ansökan. Läs mer här »

Nyckeldeposition

Så länge du är medlem i klubben kan du få låna en nyckel till klubbens hus och trailerramp. För att få ut en nyckel behöver du betala en deposition. Nyckeln är klubbens egendom och du får tillbaka pengarna när du lämnar tillbaka nyckeln. Du behöver också nyckel när du går vakt. Glöm inte att kvittera ut en nyckel i god tid!

För att kunna kvittera ut en nyckel betalar du in gällande deposition på vårt giro, noterar ditt namn och att det gäller nyckel. Utlämning sker efter överenskommelse med klubbens kassör.

Sjösättning/upptagning

Normalt sker sjösättning vid tre bestämda tillfällen och upptagning vid fyra bestämda tillfällen. Omkring månadsskiftet april/maj är det sjösättning och omkring månadsskiftet september/oktober är det upptagning. När dagarna är fastställda meddelas detta i god tid på hemsidan och i BKF-nytt. Ordinarie sjösättning och upptagning med klubbens fasta kran ingår i båtplatsavgiften. Kranens lyftkapacitet är 5 ton.

OBS! Under klubbens sjösättnings- och upptagningsdagar är trailerramp och mastkran avstängda.

Tunga lyft

Anmäl tungt lyft! Båtar över 5 ton liksom båtar med mast på lyfts med inhyrd mobilkran. Kostnaden delas mellan båtägarna då båtklubben inte ansvarar för dessa lyft. Tid för sjösättning och upptagning meddelas på hemsidan. Anmälan om upptagning med mobilkran ska göras i god tid till utsedd person.

Organistationsanslutning, deltagande och stöd

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) och Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF). Klubben deltar också i Ekerö Båtråd, som består av representanter från kommunen och 13 båtklubbar inom Ekerö kommun samt polis och sjöräddning.

Sjöräddningssällskapets station på Munsö får ett årligt bidrag från klubbens medlemmar.

Försäkring för olycksfall

Samtliga medlemmar i klubben omfattas av Svenska Båtunionens gruppolycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för personskada i samband med utlyst klubbaktivitet och gäller även för 1 medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. Försäkringen gäller även för ungdomar som inte är medlemmar och deltar i någon klubbaktivitet, seglarskola eller liknande.

Funktionär

Funktionärer sökes! Klubben behöver alltid intresserade och engagerade medlemmar som vill bidra till verksamheten. Tänk inte vad klubben kan göra för dig - tänk på vad du kan göra för klubben! Hör av dig till någon i styrelsen eller valberedningen.