Hamnen

Information

Klubbhamn och uppläggningsplats är belägna vid Båthamnsvägens slut i Stenhamra på Färingsö (Svartsjölandet) i Ekerö kommun.

flygbild_010.jpg

Den bevakade och väl skyddade klubbhamnen är belägen i Törnbyviken, en vik till Långtarmen som är det långa sundet mellan Ekerö/Munsö och Färingsö. Infarten går genom en ca 450 m lång muddrad kanal med ett minsta djup på ca 1,7 m vid normalvattenstånd. Hamnen har under senare år genomgått en omfattande upprustning och modernisering.

Hamnen har vissa begränsningar förutom djupet. Båten bör inte vara bredare än 3,5 m och längre än 11 m. Pelarkranen lyfter max 5 ton. Separat mastkran finns.

Det finns ca 240 bryggplatser i hamnen. Första siffran i det tresiffriga bryggplatsnumret anger vid vilken brygga platsen finns. Bryggorna är numrerade från 2 till 6. Detaljer framgår av hamnkortet till höger. Om platstillgång kan du läsa på sidan [Ny medlem].

För de flesta bryggplatserna gäller förtöjning vid y-bom, men för några få platser gäller boj eller långsides bryggförtöjning. Y-bommarna finns vanligtvis på varannan plats. Så här förtöjer du båten vid y-bom och brygga:

ybom.gifOrdningen är den omvända mot att förtöja mellan boj och brygga. Förtampen ska fästas akterut i bommen och aktertampen i riktning förut. För att hålla ut båten från bommen fäster man också en förtamp mellan bryggan och båten. Observera att håltagning inte får göras i bommen. Förtöj med ryckdämpare.

 

 

 

 

Tillgång finns till el och färskvatten vid bryggplatserna.

Försäkringsbolaget if lämnar rabatt på båtförsäkring då klubbens hamn är certifierad som "säker hamn".

Visa hänsyn — genom förhållningssätt

tuasug.jpgEn sugtömningsstation finns på servicebryggan. Endast kortvarig förtöjning är tillåten.
dokument-pdf.gif Mer information kan du läsa här.

 

ramp.gifTrailerrampen är låst och får endast användas av båtklubbens medlemmar. Avspolning av båt på trailer ska ske på spolplattan. Under klubbens sjösättnings- och upptagningsdagar är mastkran och trailerramp avstängda och hamnplanen avspärrad.

ejfiske.gifDet är inte tillåtet att fiska i hamnen.

 

Trafikregler

bilforbud.gifDet är endast båtklubbens medlemmar som har tillåtelse att köra och parkera på hamnplanen. Obehörigt uppställda fordon, båtar, släp etc kommer att bortforslas på ägarens bekostnad.

Kör sakta och försiktigt! Högst 20 km/tim för att minimera dammet.

parkforbud.jpgParkering på och i anslutning till spolplatta och framför sopcontainer är inte tillåten.

 

 varning2.gifI samband med upptagning och sjösättning gäller särskilda trafik- och  parkeringsregler.

 

Uppläggning

För att kunna sjösätta och ta upp båten med klubbens kran och transportvagnar ska båtägaren hålla med en godtagbar stålvagga. Vaggan måste ha en viss konstruktion och hålla vissa mått.

Hamnanläggningen är endast till för klubbmedlemmarnas båtar.

Filmen nedan visar hur det går till vid upptagning. Notera att båten skall ligga med aktern mot land. Båten lyfts ur vattnet och svängs sedan runt så att fören hamnar mot land när den läggs ned på vagn/vagga.

 

Gästplatser

ankare1.jpg

Hamnen är öppen för gästande fritidsbåtar sommartid. Ca 5 st gästplatser finns mittemot kranen. Långsides bryggförtöjning i högst 2 dygn. Båten får inte låsas fast. Plastreservering kan inte göras. Ingen fastställd hamnavgift, men frivilliga bidrag mottages gärna i bössan vid husentrén.

Sugtömningsstation liksom färskvatten och toalett finns, men i övrigt är hamnanläggningen tillgänglig endast för klubbmedlemmarna. Båtklubben kan inte bistå med någon övrig service.

hamnkarta_stiliserad.gifSe hamnskiss

Samhällsservice: I samhället Stenhamra som ligger 2 km nordväst om hamnen finns bland annat Coop Konsum med postservice (öppet dagligen 9-21), restaurang med fullständiga rättigheter, pizzeria och uttagsautomat. Busshållplats finns väster om Båthamnsvägens korsning med Stenhamravägen, 1 km norr om hamnen.