Avgifter

Verksamhetsåret 2017

Brygg- och uppläggningsplats (årsavgift, medlemskap obligatoriskt)  
Båtbredd  
upp till 2 m 2 000 kr
2,0 - 2,5 m 2 500 kr
2,5 - 3,0 m 3 000 kr
3,0 - 3,5 m 3 500 kr
över 3,5 m 4 000 kr
Endast uppläggningsplats (Vinterliggare)  
Efter tillgång, medlemskap krävs och innefattar nattvakt. 75 % av ovanstående
   
Övriga avgifter  
Inträdesavgift (engångsavgift)
 vuxen
 junior (under 19 år)

2 000 kr
500 kr
Medlemsavgift (årsavgift) - grundpris 250 kr
Årlig avgift (förutom medlemsavgift) för medlem med brygg- eller vinterplats - NY 400 kr
Årlig avgift (förutom medlemsavgift) för medlem med nyckel, som ej har brygg- eller vinterplats (tillgång till ramp, miljöstation och klubbhus) - NY 1 000 kr
Familjemedlem (BKFs försäkring på hamnplan gäller) ingen avgift
Vid tilldelning av bryggplats (engångsavgift) 1 000 kr
Utebliven vaktgång
 första gången
 andra gången inom fem år

2 000 kr
4 000 kr
Utebliven arbetsplikt 500 kr
Påminnelseavgift vid försenad betalning 100 kr
Depositioner (återbetalas vid återlämning)  
Nyckel (Kontakta Staffan Bengtsson när betalningen är gjord). Medlem som inte har sommar/vinterplats skall även betala en årlig avgift på 1000:-, enligt ovan. 400 kr
   

Exempel: Ny vuxen medlem betalar 2250:- vid inträde. Årlig avgift för medlem med nyckel 1250:-

 
Notera! Avgifterna har fastställts på årsmötet. Avisering av avgifter sker årligen i mars. Avgifter återbetalas ej.