Nyheter

BKF Årsmöte torsdag 20 Februari 2020

Skrivet av webmaster on december 26, 2019

BK Färingarnas årsmöte kommer att äga rum enl. nedan:

Datum: Torsdag 20 Februari 
Plats: Hemvärnsgården, Hemvärnsvägen 5, Stenhamra 
Tid: 19:00

Motioner till årsmötet skall vara skriftliga (mejl eller brev) och måste vara styrelsen tillhanda senast 191231. För att en motion skall vara giltig måste den vara undertecknad. Motionären förväntas också närvara på årsmötet.

Årsmöteshandlingar och ev motioner kommer att läggas upp på hemsidan när de är färdigställda. Boka redan nu in ovanstående datum i era kalendrar.