Blog Archives

Search Blog

Höstens upptagning/blästring

Pärmen med teckningslistor för höstens upptagningar med egen kran finns nu i klubbhuset. Upptagningana sker på följande datum: 30/9 -1/10 samt 14-15/10.  Texta namnet så att det ä… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/hostens-upptagningblastring/