Blog Archives

Search Blog

Pallning och stöttning av båt!

Det har kommit till styrelsens kännedom att några medlemmar avlägsnat en av fyra stöttor för att komma åt att slipa på det stället där stöttan legat an mot skrovet. Detta har gjor… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/pallning-och-stottning-av-bat/

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokollet finns nu att läsa här. För att komma åt protokollet måste du använda den vanliga inloggningen. http://bkfaringarna.org/index.php/blog/arsmotesprotokoll-2019/

Motorstöld under februari!

Vi har återigen haft tjyvar i hamnen! Under februari månad försvann en Suzuki DF på 140 hk. Självklart jättetråkigt! Vi påminner återigen om vikten av att göra vår båtklubb oat… http://bkfaringarna.org/index.php/blog/motorstold-under-februari/