Nyheter

Information - covid-19

Skrivet av webmaster on april 7, 2020

Information med anledning av covid-19 (coronavirus) våren 2020

Sjösättning 2020

Sjösättningarna är planerade som vanligt och kommer äga rum på nedanstående datum:

 • 25/4 (mobilkran),
 • 26/4 och 9 - 10/5 (egen kran)

Kontakta hamnchef Roland Strömberg, 073-839 68 81 alt hamnchef(at)bkfaringarna.org , om du:

 • Är 70 år eller äldre
 • Av andra skäl tillhör någon riskgrupp

Notera också att:

 • Det kommer inte att finnas något hamnkafé, ta med matsäck
 • Tvål och handsprit kommer att finnas på toaletterna och i köket
 • Tvätta händerna ofta
 • Försök så långt det är möjligt att hålla avstånd (> 2 m) till varandra

Övriga inställda aktiviteter

 • Fem kamp på Gröna Lund. Gröna Lund är stängt, oklart när det öppnar
 • Vårmötet
 • Vårens arbetsdag

Aktivitet som skall genomföras

 • Vi städar hamnplan onsdag, 13/5.

Allmänt
BK Färingarna uppmanar sina medlemmar att följa Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Som ett led i detta har styrelsen beslutat om de förändringar som redovisats ovan. Vill du ha mer information så surfa in på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19
https://www.krisinformation.se/corona
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/covid-19--coronavirus-nat/