Nyheter

Jourvakter

Skrivet av webmaster on april 12, 2018

BKF har idag tre personer som är villiga att rycka in som hamnvakt med kort varsel. Namn och telefonnummer finns på medlemssidorna. Ring någon av jourvakterna om du får förhinder med kort varsel och inte hittar någon att byta vakt med.

BKF ser gärna att fler anmäler sig. Bevakningen i hamnen är viktig eftersom stölderna och stöldförsöken har ökat. Jourvakterna är en viktig del av bevakningen. BKF har inga reserver att sätta in. Varje medlem ansvarar själv för de vaktpass som tilldelats.

Om du är intresserad av att hjälpa till som jourvakt så surfa in på (inloggning krävs):

http://www.bkfaringarna.org/index.php/medlemssidor/jourvakt/