Nyheter

Nya vagnar

Skrivet av webmaster on juni 21, 2022

De flesta har säkert sett att det kommit tre nya kärror till hamnen. Kärrorna är till för transporter från parkeringen och ut på bryggorna. Hamnen har 240 båtplatser och även om antalet kärror har fördubblats så är inte sex kärror jättemycket. 

När du lastat ur förväntas du att dra tillbaka kärran till hamnområdet och inte parkera den framför båten. Ställ kärran bakom skylten "Parkeringförbud" som finns i anslutning till klubbstugan:

Vagn_liten.jpg