Nyheter

Pallning och stöttning av båt!

Skrivet av webmaster on mars 31, 2019

Det har kommit till styrelsens kännedom att några medlemmar avlägsnat en av fyra stöttor för att komma åt att slipa på det stället där stöttan legat an mot skrovet. Detta har gjorts utan att extra stöttor används och förankrats på ett riktigt sätt.

Att avlägsna en stötta enligt ovanstående är absolut förbjudet och äventyrar säkerheten i hamnen. Båten kan välta och i värsta fall dra med sig andra båtar i fallet!

Segelbåtar skall ALLTID stöttas med minst 4 stöttor alt det antal som tillverkaren rekommenderar. Om man av någon anledning vill lätta på en stötta måste ersättningsstöttor först sättas an mot skrovet och förankras på ett riktigt sätt. Segelbåtsstöttor skall alltid användas parvis med ett band eller kätting i mellan sig. På det sättet kan inte någon av stöttorna glida undan.

Båtägaren är ansvarig för pallningen av den egna båten. Är du osäker så kontakta hamnkapten.

Mer om uppställning av båt och pallning finns i BKFs ordningsregler: 

 http://www.bkfaringarna.org/files/2915/5367/2898/Ordningsbestammelser__Original_190327.pdf