Nyheter

Ta bort din båt från hamnplan senast 15 juni

Skrivet av webmaster on juni 9, 2022

Vi vill påminna om att ALLA båtar måste vara borta från hamnplan senast onsdag 15 juni.

I ordningsreglerna står följande:

Uppläggningsplats

Båt får inte förvaras på hamnplan under perioden 15 juni – 15 september. Om synnerliga skäl föreligger att inte kunna sjösätta kan dispens beviljas. Ansökan om dispens skall göras skriftligt till hamnchefen och i god tid innan ovanstående datum. Ansökan behandlas av styrelsen. Avslag/bifall kommuniceras skriftligt till berörd medlem.

Om din båt ligger kvar utan giltigt skäl kommer du att debiteras en extra avgift. Läs mer under rubriken "Avgifter" och "Avgift för båt på hamnplan": 

http://www.bkfaringarna.org/index.php/medle/avgifter/

Kvarliggande båtar gör att hamnplanen inte kan skötas på ett bra sätt och växer igen.

Har du frågor kring detta så kontakta hamnkapten eller någon annan i styrelsen.