Nyheter

Torrsättning hösten 2022

Skrivet av webmaster on augusti 29, 2022

Upptagningar kommer att ske på nedanstående tider. 

Egen kran 

Lördag/söndag 1-2 oktober, anmäl dig senast onsdag 28 september
Lördag/söndag 15-16 oktober, anmäl dig senast onsdag 12 oktober

Pärmen med teckningslistor ligger i klubbhuset fr om med tisdag 30/8

Mobil kran

Lördag 8/10!  Mer information kommer att skickas ut i ett separat mail till berörda medlemma.

För samtliga upptagningar är det samling med upprop kl. 08:00.
Arbetsplikt gäller från 08.00 tills vi är färdiga!