Nyheter

Trailers på hamnplan!

Skrivet av webmaster on oktober 23, 2021

Du som har en trailer stående på hamnplan måste ovillkorligen se till att den är märkt med namn och telefonnummer. Märkning är nödvändig för att BKF, vid behov, snabbt skall kunna på tag på båtägaren,

Trailern får inte heller låsas fast i någon elstolpe eller annan fast inventarie. Fastlåsta trailers kommer att låsas upp med vinkelslip eller annan lämplig nyckel.

Har du en båt på trailern så skall vagnen pallas upp med en stötta vid varje hjul och en stötta under dragstången. Stöttorna gör att din trailer inte rör på sig vid hård vind.

Jo, vi hart skickat ut ungefär samma meddelande innan, men responsen har varit lite klen.