Nyheter

XRF-mätning av båtbotten!

Skrivet av webmaster on oktober 23, 2021

XRF är en metod som mäter metaller och därmed gifthalten i bottenfärg. Måtningarna kommer att utföras på utvalda båtar och resultatet kommer att meddelas ägaren.

Om mätningarna visar att det finns biocider (gifter) under din båten kommer du att debiteras för kostnaden (250:-). Beroende på de gränsvärden som myndigheterna satt upp på resp metall kan du också bli tvungen att sanera din båt.

Mätningarna är ett led i BKFs miljöarbete och en uppföljning av den miljödeklaration som samtliga medlemmar med bryggplats skulle ha fyllt i och lämnat in till BKF under våren och sommaren.

Vår hamn o Törnbyvikien är sedan 2021 deklarerad som "Gift fri hamn".

Om du vill läsa mer om vad XRF-mätning innebära så surfa in på båtmiljö.se:  https://batmiljo.se/mala-baten/sa-tar-du-reda-pa-vilken-bottenfarg-du-har/xrf-matning/